عمره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعمره نوعی زیارت خانه خدا با کیفیتی خاص می باشد.


در لغت

[ویرایش]

عمره در لغت به معنای زیارت آمده و در اصطلاح عبارت است از زیارت خانه خدا با انجام دادن اعمالی خاص نزد آن یا به جا آوردن اعمالی مخصوص در میقات و مکّه .

کاربرد فقهی

[ویرایش]

از آن در باب حج سخن گفته‌اند.

حکم تکلیفی

[ویرایش]

عمره همچون حج بر هر مکلف در طول عمر با دارا بودن شرایطی که برای حج بیان شده یک بار واجب می‌شود.

اقسام

[ویرایش]

عمره دو گونه است: عمره تمتع و عمره مفرده . اول وظیفه کسی است که از مکّه دور است (آفاقی) و دوم وظیفه کسی است که در مکّه اقامت دارد.

احکام

[ویرایش]

عمره تمتّع همیشه توأم با حج تمتّع است. بنابر این، با حصول استطاعت برای حج تمتّع ، عمره تمتّع نیز واجب می‌شود؛ بر خلاف عمره مفرده که به قول مشهور با استطاعت پیدا کردن بر آن، واجب می‌شود؛ هرچند استطاعت بر حج حاصل نشود.
[۶] المعتمد فی شرح المناسک، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹.

عمره تمتّع از عمره مفرده کفایت می‌کند؛ لیکن کسی که وظیفه‌اش حج تمتّع است، مانند آفاقی، چنانچه بدون حصول استطاعت برای حج تمتّع، برای عمره مفرده مستطیع شود آیا عمره بر او واجب می‌شود یا نه؟ نظر مشهور عدم وجوب است.
[۸] رسائل آل طوق، ج۲، ص۱۷۱.
برخی قائل به وجوب آن شده‌اند.
[۱۱] کتاب الحج (شاهرودی)، ج۲، ص۱۴۷-۱۵۱.
برخی نیز به جا آوردن آن را بنابر احتیاط واجب ، لازم دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۳.    
۲. مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۳.    
۳. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۴۱.    
۴. مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۷.    
۵. مستند الشیعة، ج۱۱، ص۱۵۹.    
۶. المعتمد فی شرح المناسک، ج۳، ص۱۹۸-۱۹۹.
۷. مسالک الافهام، ج۲، ص۴۹۷-۴۹۸.    
۸. رسائل آل طوق، ج۲، ص۱۷۱.
۹. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۴۴۹-۴۵۰.    
۱۰. العروة الوثقی، ج۴، ص۵۹۸.    
۱۱. کتاب الحج (شاهرودی)، ج۲، ص۱۴۷-۱۵۱.
۱۲. العروة الوثقی، ج۴، ص۵۹۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۵، ص۴۷۳، برگرفته از مقاله«عمره».    


رده‌های این صفحه : حج | عمره | فقه
جعبه ابزار