• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن منصور (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن منصور ممکن است اسم برای افراد ذیل باشد:

علی‌ بن‌ منصور حلبی‌، ادیب‌، شاعر، راوی‌ و نحوی‌، قرن پنجم هجری قمری
علی بن منصور ثقفی، از محدّثین عامّه قرن ششم و هفتم هجری در اصفهان
علی بن منصور صاعدی، از بزرگان خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری
علی بن منصور کوفی، از متکلمان و راویان موثق قرن دوم هجری قمری در بغداد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار