• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن منصور کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی بن منصور کوفی، از متکلمان و راویان موثق قرن دوم هجری قمری در بغداد بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن علی بن منصور کوفی بغدادی، اهل کوفه بود، ولی در بغداد زندگی می‌کرد و از یاران هشام بن حکم بود. از بزرگانی همچون هشام بن حکم، ابراهیم بن عبدالحمید و کلثوم بن عبدالمؤمن حرانی روایت کرده است. یونس بن عبدالرحمان، حسین بن سعید و علی بن اسباط نیز از وی روایت کرده‌اند. رجال‌شناسان وی را متکلم و یکی از راویان موثق به شمار آورده‌اند. با توجه به تاریخ وفات هشام بن حکم (م ۱۹۹ق)، حیات وی را در قرن دوم قطعی دانسته‌اند. وی صاحب آثاری بوده که التدبیر فی التوحید و الامامه از آن جمله می‌باشد. به اعتقاد نجاشی، اصل این کتاب از هشام بن حکم بوده، ولی علی بن منصور آن را جمع آوری کرده است.
[۱۱] اعلمی، محمدحسین، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۳، ص۳۸۵.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ص۲۵۶.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۵۰.    
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۳، ص۲۰۱.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۵۰.    
۵. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۱۲۸.    
۶. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۲، ص۷۴.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۵۰.    
۸. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۴۳۳.    
۹. بروجردی، سید علی، طرائف المقال، ج۱، ص۵۳۴.    
۱۰. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۷، ص۵۸۱.    
۱۱. اعلمی، محمدحسین، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۳، ص۳۸۵.
۱۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۴، ص۱۸.    
۱۳. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۵، ص۴۸۳.    
۱۴. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۴۱.    
۱۵. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۶۰۳.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۵۲، برگرفته از مقاله «علی کوفی».


جعبه ابزار