• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن معمر کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن معمر کوفی، از راویان قرن سوم هجری قمری که با یک واسطه از امام صادق (علیه‌السلام) روایت نقل کرده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی بن معمر کوفی، اطلاع چندانی از وی در دست نیست. تنها نجاشی و شیخ طوسی گفته‌اند که کتابی داشته که احمد بن میثم آن را روایت کرده است. وی از پدرش و نیز از خالد قلانسی و یونس بن عمار، و به گفته ابن حمزه طوسی، از امام صادق (علیه‌السّلام) هم روایت کرده است، اگر چه ممکن است سهو یا تصحیفی صورت گرفته و واسطه بین او و امام صادق (علیه‌السّلام) حذف شده باشد، چرا که پدر و دیگر اساتیدش راوی از آن حضرت هستند. عباس بن عامر، احمد بن فضل، علی بن ابی حمزه و علی بن اسباط هم از او روایت کرده‌اند. با توجه به اینکه با یک واسطه از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده، اثری از وی باقی نمانده است و پسرش در سال ۳۲۹ق زنده بوده است، می‌توان وی را از رجال قرن سوم دانست.
[۱۵] استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۲۳۹.
[۱۸] طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامه، ص۶۸.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۷۹.    
۲. شیخ طوسی، الفهرست، ص۹۵.    
۳. شیخ کلینی، الکافی، ج۲، ص۶۵۰.    
۴. طبری، محمد بن جریر، نوادر المعجزات، ص۲۳۶.    
۵. شیخ طوسی، الامالی، ص۶۷۸.    
۶. ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الثاقب فی المناقب، ص۱۹۶.    
۷. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۴۸.    
۸. شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۵۸.    
۹. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامه، ص۱۷۳.    
۱۰. صفار قمی، محمد بن حسن، بصائر الدرجات، ص۱۰۴.    
۱۱. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۴۴۲.    
۱۲. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص۶۷.    
۱۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۶۰۳.    
۱۴. قهپایی، عنایت‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۲۲۴.    
۱۵. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۲۳۹.
۱۶. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۱۱۸.    
۱۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۵۱.    
۱۸. طبری، محمد بن جریر، دلائل الامامه، ص۶۸.
۱۹. علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۵، ص۳.    
۲۰. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۳، ص۳۰۳.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۵۲-۵۵۳، برگرفته از مقاله «علی کوفی».


جعبه ابزار