علی بن محمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن محمد ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امام هادی علیه‌السلام، پیشوای دهم شیعیان، فرزند امام جواد (علیه‌السلام) و پدر بزرگوار امام حسن عسکری (علیه‌السلام)
علی بن محمد سمری، یکی از نواب خاص امام زمان (علیه‌السلام) در دوران غیبت صغری
امامزاده علی بن محمد، امامزاده عالی مقدار حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر (علیه‌السّلام)
علی بن محمد بدیهی، بَدیهی‌، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ محمد (د ح‌ ۳۸۰ق‌/۹۹۰م‌)، شاعر ایرانی‌ عربی‌سرا
علی بن محمد نسفی بزدوی، مشهور به ابوالعسر، از فقهای بزرگ حنفی ماوراءالنهر در قرن پنجم
علی بن محمد لحیانی بستی، از مشایخ صوفیه خراسان در قرن پنجم
علی بن محمد بستی، ابوالفتح، علی بن محمّد از شاعران و منشیان معروف قرن چهارم
علی بن محمد بغدادی، علاءالدین ابوالحسن علی بن محمد بغدادی مشهور به «خازن» از مفسران اهل سنت و صاحب تفسیر خازن
علی بن محمد بیاضی بقاعی، ملقّب به زین‌الدّین و مکنّی به ابومحمد، متکلّم، مفسّر، منطقی، ادیب و شاعر امامی قرن نهم
علی بن محمد شیحی خازن، مفسر، فقیه، محدّث و صوفی قرن هفتم و هشتم
علی بن محمد بهاءالدین سمرقندی، مشهور به اِسبیجابی، فقیه حنفی و شیخ الاسلام سمرقند
علی بن محمد بن علی خزاز، کنیه‌اش ابوالقاسم، متکلم و محدّث و فقیه شیعی قرن چهارم
علی بن محمد بن هلال جزائری، زاهد و متقی و جامع المعقول و المنقول و استاد روایت ابن فهد حلی
علی بن محمد تونسی الایادی، شاعر دربار فاطمی در قرن چهارم
علی بن محمد تهامی، مکنّا به ابوالحسن، شاعر عرب در قرن پنجم
علی بن محمد خزرجی حصار، فقیه و محدّث مالکی قرن ششم و هفتم
علی بن محمد قاشی حلی، ملقب به نصیرالدین، متکلم و فقیه و محدّث امامی قرن هشتم
علی بن محمد علوی کوفی حمانی، از شاعران بزرگ شیعه و مهتر و نقیب (سرپرست) بنی‌هاشم در سده سوم
علی بن محمد شیحی خازن، مفسر، فقیه، محدّث و صوفی قرن هفتم و هشتم
علی بن محمد خزاز قمی، از چهره‌های برجسته فقها و راویان شیعه در نیمه دوم قرن چهارم هجری
علی بن محمد عاملی، نوه دختری محقق کرکی و نواده پسری شهید ثانی
سیدعلی بن محمدعلی حسینی میبدی، علامه میبدی فقیه، اصولی، شاعر، لغت دان و از مفاخر علمای قرن سیزده و چهاردهم هجری
ابن‌شیره علی بن محمد کاشانی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در نیمه اول قرن سوم هجری
ابوالحسن علی بن محمد طباطبایی حسنی، ملقب به شهاب، ادیب و شاعر خاندان آل طباطبا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار