علی بن عیسی کحال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن عیسی کحال از چشم پزشکان مشهور قرن پنجم هجری است. از تاریخ تولد و وفات او چیزی نمی‌دانیم.


علمیت

[ویرایش]

وی در علم چشم پزشکی ماهر و حاذق و نظر او مورد احترام همگان بود و به همین صنعت شهرت و موقع ممتازی داشت. از آثار وی تنها « تذکرة الکحالین » به دست ما رسیده است.

پانویس

[ویرایش]منبع

[ویرایش]

نرم افزار جامع طب، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(نور)جعبه ابزار