• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

علی بن ابی جهمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعلی بن ابی جهمه کوفی، از محدثان مورد اعتماد و ثقه شیعه قرن سوم هجری قمری بود.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

علی بن ابی جهمه کوفی، نام پدر وی را ابراهیم و کنیه‌اش را ابی جهیمه نیز آورده‌اند. او از موالی کوفه و از محدثان مورد اعتماد شیعه بود. از محضر جهم بن حمید رواسی و معتب بهره علمی برد و راویانی مانند علی بن حکم، حسین بن سعید و حسن بن محمد بن سماعه از جمله شاگردان وی می‌باشند. تاریخ وفات وی مشخص نیست، ولی چون با یک واسطه از امام صادق (علیه‌السّلام) روایت کرده، از رجال قرن سوم به شمار آمده است. کتاب الحدیث اثر اوست.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۴۸.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۲۷۵.    
۳. شیخ کلینی، الکافی، ج۳، ص۳۰۰.    
۴. شیخ کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۶۶.    
۵. شیخ کلینی، الکافی، ج۵، ص۱۶۶.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۴۸.    
۷. شیخ طوسی، الفهرست، ص۹۴.    
۸. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص۶۶.    
۹. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۱۸۹.    
۱۰. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۳۴.    
۱۱. علامه حلی، ایضاح الاشتباه، ص۲۲۵.    
۱۲. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۷، ص۲۹۲.    
۱۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۲، ص۷۳.    
۱۴. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۳، ص۲۱۹.    
۱۵. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۲۳۳-۲۳۴.    
۱۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۴۶.    


۳ - منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۵۲، برگرفته از مقاله «علی کوفی».


جعبه ابزار