علی بن ابی‌منصور ظافر حلبی ازدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن علی بن ابی‌منصور ظافر بن حسین حلبی ازدی از مورخان قرن ششم هجری است.


کتاب اخبار الدول

[ویرایش]

اثر بازمانده از وی کتاب اخبار الدول المنقطعه تاریخ الدوله العباسیه است که با تصحیح محمد بن مسفر بن حسین الزهرانی چاپ شده است.
وی که مصری است، در اصل تخصص در ادب داشت و در محفل ادبی‌اش جمع فراوانی از ادیبان و شاعران شرکت داشته‌اند. از کتاب وی که تاریخ دولت‌های عباسی، فاطمی، حمدانی، طولونی، اخشیدی، ساجه‌ای و صنهاجی بوده، تنها یک جزء باقی مانده که مشتمل بر اخبار دولت عباسی است.
بنا به گفته مصحح وی در تالیف این کتاب از تاریخ طبری، یعقوبی، البدء و التاریخ، المنتظم ابن جوزی، و الذخائر و التحف رشید بن زبیر (قرن چهارم) بهره گرفته است. نیز میان عبارات اسامی برخی از اخباریان چون زبیر بن بکار، احمد بن سهل بلخی، ابن عرفه نفطویه (م ۳۲۳) ثابت بن سنان (م ۳۶۵) و شمار دیگری آمده است.
برخی از آثار تاریخی که پس از وی تالیف شده مانند مختصر اخبار الخلفاء ابن الساعی (م ۶۷۴) و مختصر تاریخ البشر ابن الکازرونی (م ۶۹۷) و… از این اثر استفاده کرده‌اند.
بخش چاپ شده تاریخ خلفای بنی عباس را تا الناصر‌لدین الله (شروع خلافت ۵۷۵) در بردارد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

علمای قرن ششم.

مأخذ

[ویرایش]

رسول جعفریان، منابع تاریخ اسلام.

منبع

[ویرایش]

سایت علما و عرفا، برگرفته از مقاله «علی بن ظافر ازدی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۲/۰۴.    جعبه ابزار