عدل (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه عدل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا دارای کاربردهای ذیل باشد؛ همچنین عدل ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

معانی
عدل الهی، یکی از صفات خداوند به معنای تعادل و تناسب، تساوی و برابری، اعتدال یا رعایت حد وسط در امور، استوار و استقامت
عدل (قرآن)، یکی از اوصاف قرآن کریم ذکر شده در آیات قرآن
عدل (حدیث)، یکی از الفاظ توثیق راوی
عدل (قاعده)، رعایت جانب انصاف در حلّ دعاوی و رفع اختلاف
عدل (عدالت)، نهادن هر چیزی به جای خود
مد عدل، مد در حرف مشدد واقع شده بعد از حرف مد و لین

اعلام و اشخاص
خاندان عدل، یکی از خاندان‌های شاخص در عصر معاصر و عمدتا دارای شخصیت‌های سیاسی

سیدمصطفی عدل، ملقب منصورالسلطنه (۱۲۶۱ در محلهٔ انگج تبریز - ۱۳۲۹ در تهران) حقوق‌دان و سیاست‌مدار ایرانی
احمدحسین عدل، احمدحسین عدل (۱۲۷۷ تبریز - ۱۳۴۱ تهران)، وزیر کشاورزی، مؤسس دانشکده کشاورزی کرج و یکی از بنیان‌گذاران کشاورزی جدید ایران
یحیی عدل، جراج و پزشک معروف، فرزند میرزا یوسف‌خان قائم‌ مقام آذربایجانی یکی از پسران حاج سید حسین شام غازانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار