عدة الاصول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤلف:ابوجعفر محمد بن حسن بن علی طوسی (م ۴۶۰ ق).


معرفی کتاب

[ویرایش]

این کتاب از مبسوط ترین کتب در اصول فقه بوده که همسنگ کتاب الذریعه الی اصول الشریعه سید مرتضی می باشد. سید بحرالعلوم، درباره این کتاب فرموده است: «هو احسن کتاب صنف فی الاصول» این بهترین کتابی است که در اصول فقه نوشته شده است. شیخ این کتاب را در زمان حیات استادش سید مرتضی نوشته و حتی از کلام شیخ در مقدمه عده چنین استفاده می شود که وی عدّه را قبل از آنکه سید الذریعه را بنویسد، نوشته است.
در عدّه، شیخ به طور بسیار دقیق مسائل فقهی را از مسائل اصولی جدا نموده و فرق بین این دو را در تعمیم و تخصیص دانسته است; به این معنی که مسائل اصولی در همه ابواب فقهی کاربرد دارد، بر خلاف دلیل فقهی که مخصوص یک باب است.

عناوین کتاب

[ویرایش]

عناوین کلی در این کتاب عبارت اند از:
مقدمه، ماهیت اصول فقه و مسائل مربوط به آن، الاخبار، الأوامر، النهی، عموم و خصوص، المطلق و المقید، بیان و مجمل، ناسخ و منسوخ، افعال، اجماع، قیاس، اجتهاد، حضر و اباحه، استصحاب

وضعیت نشر

[ویرایش]

این کتاب در دو جلد به زبان عربی، به تحقیق آقای محمدرضا انصاری قمی، (همراه با تعلیقات فراوان و فهارس متعدد) در چاپخانه ستاره قم چاپ و منتشر شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ریاض المسائل ج۲، ص۵۴.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم    جعبه ابزار