عتیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عتيق (عتاق)به سوره‌هاي: ۱. سوره اسراء، ۲. سوره کهف، ۳. سوره مریم، ۴. سوره طه، ۵. سوره انبیاء گفته می شود.

فهرست مندرجات

۱ - منبع

منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    



جعبه ابزار