عتیبة بیّاع القصب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعتیبة بن میمون بیّاع القصب، از راویان موثق شیعه و از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) که رجالیون او را با اوصافی چون عین و ثقه ستوده‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

عتیبة بن میمون بیّاع القصب کوفی بجلی، از موالی قبیله بجیله و از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) بود و از آن حضرت و علی بن ابی حمزه بطاینی نقل حدیث نموده است. محدثانی همچون علی بن نعمان، قاسم بن اسماعیل، عبدالله بن مغیره، احمد بن محمد بن ابی نصر و دیگران از وی روایت نموده‌اند. رجالیون او را با اوصافی چون عین (بزرگوار) و ثقه ستوده‌اند. برخی عتبة بن عبدالرحمن را با وی متحد دانسته‌اند. او دارای کتابی بوده که از آن در برخی از منابع به کتاب الحدیث یاد شده است.
[۱۸] دریاب نجفی، محمود، المعجم الموحد، ص۹۰.
[۱۹] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۴۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۰۲.    
۲. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۲۶۲.    
۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۰۲.    
۴. کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، ج۲، ص۷۴۳.    
۵. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۰۲.    
۶. شیخ طوسی، الفهرست، ص۱۲۲.    
۷. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۳۲.    
۸. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ص۳۰۲.    
۹. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۴۷۶.    
۱۰. علامه حلی، خلاصة الاقوال، ص۲۲۷.    
۱۱. قهپایی، عنایت‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۱۲۸.    
۱۲. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۷، ص۱۰۶.    
۱۳. شیخ طوسی، الفهرست، ص۱۲۲.    
۱۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۴۷.    
۱۵. حلی، حسن بن علی، رجال ابن داوود، ص۱۳۲.    
۱۶. ابن شهر آشوب، محمد بن علی، معالم العلماء، ص۸۹.    
۱۷. حسینی تفرشی، سید مصطفی، نقد الرجال، ج۳، ص۱۸۹.    
۱۸. دریاب نجفی، محمود، المعجم الموحد، ص۹۰.
۱۹. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۴۴.
۲۰. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۷، ص۲۲۹.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۱۲، برگرفته از مقاله «عتیبه بیّاع القصب».


جعبه ابزار