عتقی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعتقی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:
عتقی، از محدثان و فقهای برجسته مذهب مالکی در قرن دوم هجری قمری و از اصحاب و شاگردان مالک بن انس
عتقی افریقی، معروف به عتقی افریقی مورخ و منجم برجسته مصر در قرن چهارم قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار