عبید مرهبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، عبید بن عبدالرحمن (ابهام‌زدایی) را ببینید.

ابومحمد عبید بن عبدالرحمن مرهبی کوفی، از راویان امامی و از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) که برخی از رجالیون او را مجهول الحال توصیف کرده‌اند.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد عبید بن عبدالرحمان بن محمد کوفی مرهبی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) به شمار می‌آید. او محدثی امامی بوده است.
[۳] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۳۶.
برخی از رجالیون او را مجهول الحال توصیف کرده‌اند.
[۴] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۳۶.
وی دارای مجموعه روایاتی بوده است که ابراهیم بن سلیمان خزّاز آن را روایت کرده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص۲۴۰.    
۲. شیخ طوسی، الفهرست، ص۱۰۸.    
۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۳۶.
۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲، ص۲۳۶.
۵. شیخ طوسی، الفهرست، ص۱۰۸.    
۶. استرآبادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۷، ص۲۰۲-۲۰۳.    
۷. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۲، ص۶۱.    
۸. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۵۲۶.    
۹. بروجردی، سید علی، طرائف المقال، ج۱، ص۳۲۴.    


منبع

[ویرایش]
• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۵۱۱، برگرفته از مقاله «عبید کوفی».


جعبه ابزار