عبید بن عبدالرحمن (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبید بن عبدالرحمن ممکن است اسم برای افراد ذیل باشد:

عبید بن عبدالرحمن مرهبی، از راویان امامی و از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام)
عبید بن عبدالرحمن هاشمی، (زنده در قرن دوم هجری)، پدرش از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام)رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار