عبدالله بن یزید (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن یزید ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

عبدالله بن یزید بن ثبیط قیسی، از اصحاب امام حسین علیه السلام و از شهیدان کربلا
عبدالله ‌بن یزید آل‌مهلب، عبدالله ‌بن یزید بن حاتم، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
عبدالله بن یزید بن مهلب، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار