عبدالله بن وهب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن وهب، ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالله بن وهب عبدی، از مردان قبیله بنی‌عبد و از جمله یاران عمر بن سعد در واقعه کربلا
عبدالله بن وهب راسبی ازدی، از رهبران خوارج و کشته شده در نهروان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار