عبدالله بن محمد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالله بن محمد ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابن‌رسته عبداللّه بن محمد زهری اصفهانی، از محدثان خاندان رسته و برادرزاده رسته
ابن خوام عبداللّه بن محمد اصفهانی، از دانشمندان ریاضی و طب قرن هفتم و هشتم هجری در اصفهان
ابوبکر عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن چهارم هجری
ابن ابی‌نواس عبداللّه بن محمد اصفهانی، از محدّثین اصفهان
عبدالله بن محمد توزی، تَوَّزی، ابومحمد عبدالله بن محمد بن هارون، راوی و لغت‌شناس سده ۳ق/۹م
عبدالله بن محمد ازدی، ابومحمد عبدالله بن محمد ازدی، از لغویون قرن پنجم
عبداللّه بن محمد بغدادی، ابوالقاسم عبداللّه بن محمد بغدادى (۴۱۰- ۴۸۵ ق) شاعر، اديب، لغوى و قرآن‌پژوه
عبدالله بن محمد بشروی خراسانی، از علمای بزرگ و فقیهان مشهور قرن یازدهم هجری
عبدالله بن محمد بطلیوسی، بَطَلْیَوْسی، ابومحمّد عبداللّه بن محمّدبن السیّد، ادیب، نحوی، فیلسوف و فقیه مالکی اندلسی مشهور به ابن السیّد
عبدالله بن محمد بغوی، محدث بغدادی مشهور به ابن بنت مَنیع، در قرن سوم و چهارم
عبدالله بن محمد بلخی، بلخی، ابوعلی عبدالله بن محمد بن علی، محدث و مؤلف
عبدالله بن محمد مدینی‌بلوی، بَلَوی، ابومحمد عبدالله بن محمد مَدینی، مورخ مصری
عبدالله بن محمد بن ابی القاسم فرحون، ابومحمد عبدالله بن محمد بن ابی القاسم فرحون بن محمد بن فرحون الیعمری التونسی الاصل از ادبای سرآمد
عبدالله بن محمد تونسی‌تجانی، جغرافی‌نویس و ادیب تونسی در عهد حفصیان در قرن هفتم و هشتم
عبدالله بن محمد بیتوشی، ادیب، نحوی، لغوی، فقیه شافعی، نسخه نویس، مؤلّف و شاعر قرنهای دوازدهم و سیزدهم
عبدالله بن محمد تعایشی، رهبر حکومت مهدیون در سودان، بعد از مهدی سودانی
عبدالله بن محمد تونی، مشهور به فاضل تونی، فرزند محمد، فقیه و اصولی امامی سده یازدهم
عبدالله بن محمد خزرجی، ادیب و اگاه به علم عروض
عبدالله بن محمد عین القضات همدانی، فقیه، حکیم و عارف، مکنی به ابوالفضائل، معروف به قاضی همدانی
عبدالله بن محمد قلانسی نسقی، یکی از واعظان و دانشمندان خاندان «قلانسی»
ابوالولید عبداللّه بن محمد کنانی اصفهانی، از محدّثین شیعه
عبدالله بن محمد آل‌مهلب، عبدالله بن محمد بن ابی‌عیینة بن مهلب، شاعر خوش‌سخن، از شخصیت‌های خاندان آل‌مهلب
شرف‌الدین ابوبکر عبدالله بن محمد آل‌قدامه، عبدالله بن محمد بن احمد بن محمد بن قدامه معروف به خطیب جیل از شخصیت‌های آلِ قُدامه
محب‌الدین ابومحمد عبدالله‌ بن محمد آل‌عبدالهادی، یکی از شخصیت‌های آل‌عبدالهادی
ابن‌فرحون عبدالله بن محمد، برادر علی بن فرحون، مورخ و قاضی مدینه، یکی از شخصیت‌های خاندان اِبْن‌فَرْحون
ابن‌قضیب‌البان عبدالله‌ بن‌ محمد حجازی‌ حلبی، فقیه‌، ادیب‌، شاعر، یکی از شخصیت‌های ابن‌قضیب‌البان
ابن‌زهر ابومحمد عبدالله بن محمد، عبدالله بن محمد بن عبدالملک، صاحب نظر در پزشکی؛ یکی از شخصیت‌های ابن‌زهر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار