• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عبدالسلام بن‌ هاشم یشکری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعبدالسلام بن‌ هاشم یشکری، از شورشیان عصر مهدی عباسی بود که در جزیرة العرب خروج کرد و سرانجام به سال ۱۶۲ ق در جنگ با شبیب مرورودی کشته شد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

عبدالسلام بن‌ هاشم یشکری خارجی، شورشگری بود که در سال ۱۶۰ ق از جزیره بر مهدی، خلیفه عباسی خروج کرد. قدرت و شوکت او در موصل و حلب بالا گرفت و مردمانِ بسیاری به وی پیوستند. وی فرماندهان مهدی عباسی را یکی پس از دیگری شکست داد. مهدی به قصد مذاکره با او نامه‌هایی رد و بدل کرد، دلیل اظهار نفرت خود را از مهدی اشتغال وی به لهو و لعب و زیاده‌روی‌اش در شکار اعلام کرد و او را به خاطر ظلم و سرکشی و دوری از راه حق و عدالت مورد سرزنش قرار داد. مهدی هزار سوار را برای کمک به سربازان جزیرة العرب، به فرماندهی «شبیب مرورودی» گسیل داشت تا در جنگ با عبدالسلام آنها را یاری دهند. آنان عبدالسلام را تا مقرش در قنّسرین تعقیب نموده و او را در همان جا به قتل رساندند.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۴، ص۱۰.    
۲. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۶، ص۵۷.    
۳. طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ج۸، ص۱۴۲.    


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۸۴.

جعبه ابزار