عالم ملکوت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعالم ملکوت، همان عالم غیب و عالم نفس و عالم مجردات است که به آن عالم مثال و عالم برزخ هم اطلاق می‌گردد و آن مرتبه و نشئه‌ای است برتر از عالم طبیعت که دارای صور و ابعاد است امّا فاقد حرکت و زمان و تغییر است.


اقسام عالم ملکوت

[ویرایش]

مراد از عالم ملکوت، همان عالم غیب و عالم نفس و عالم مجردات است که به آن عالم مثال و عالم برزخ هم اطلاق می‌گردد و آن مرتبه و نشئه‌ای است برتر از عالم طبیعت که دارای صور و ابعاد است امّا فاقد حرکت و زمان و تغییر است. این عالم خود بر دو قسم است یکی «ملکوت اعلی» که عالم مجردات محضه است مانند عالم ملائکه و دیگری «ملکوت اسفل» است که عالم صور مقداری است.
[۱] سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص۳۲۵.
مانند وجود انسان‌ها در برزخ و قبر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سجادی، جعفر، فرهنگ اصطلاحات فلسفی ملاصدرا، ص۳۲۵.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «عالم ملکوت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۰۵/۲۳.    


رده‌های این صفحه : عوالم هستی | فلسفه | کلام
جعبه ابزار