ظاهریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظاهریه از مذاهب اهل سنت است.


ظاهریه

[ویرایش]

ظاهریه از مذاهب منحرف و ساخته و پرداخته داوود بن علی بن خلف اصفهانی ( ۲۰۰ یا ۲۰۲ ۲۷۰ ه. ق) است که امروزه منقرض شده است. بنیان گذار این فرقه ابتدا شافعی مذهب بود، سپس برای خود مذهبی خاص تراشید که مبتنی بود بر عمل به ظاهر کتاب خدا و سنت پیامبر صلّی اللّه‌ علیه و آله، مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن دو وجود داشته باشد.
از ویژگیهای مذهب ظاهریه، نادیده گرفتن علتهای حکم و بها ندادن به قیاس ، استحسان ، تقلید و رأی و اجتهاد است و در موارد عدم وجود نصّی از کتاب و سنت به اجماع اصحاب یا همه علما تمسّک و بر اساس آن عمل می‌کرد.
[۱] بحوث فی الملل و النحل، ج۳، ص ۱۳۷- ۱۴۰.
[۲] ادوار علم الفقه و اطواره، ص ۷۰۰.

ظاهریه از مخالفان به شمار رفته و محکوم به احکام آن است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فی الملل و النحل، ج۳، ص ۱۳۷- ۱۴۰.
۲. ادوار علم الفقه و اطواره، ص ۷۰۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۵۱، برگرفته از مقاله«ظاهریه».    


جعبه ابزار