ظاهر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افظاهر، مقابل باطن؛ بخش آشکار یا بیرونی از هر چیز یا هر شخص؛ از الفاظ فتوا آنچه بر حسب لغت از لفظ فهمیده می‌شود؛ و همچنین در مقابل نصّ است.


احکام مرتبط

[ویرایش]

از عنوان یاد شده به معنای اول به مناسبت در بابهای طهارت و صلات سخن گفته‌اند.

← در طهارت


در وضو و غسل شستن ظاهر اعضا کفایت می‌کند و شستن باطن آنها مانند درون دهان ، بینی و گوش لازم نیست.
چنان که در شستن محاسن در وضو، شستن ظاهر آن کفایت می‌کند، مگر آنکه موهای صورت به اندازه‌ای کم باشد که پوست پیدا باشد.

← در شستن غائط


در شستن مخرج غائط ، شستن ظاهر آن کافی است و شستن باطن لازم نیست.

← در مسح


در مسح بر جبیره پاک بودن ظاهر آن کفایت می‌کند و نجس بودن باطن جبیره اشکال ندارد.

← در تیمم


در تیمّم چنانچه با باطن دست نتوان تیمّم کرد، تیمّم با ظاهر و پشت دست انجام می‌گیرد.
[۹] وسیلة النجاة، ص۹۹.


← در صلات


چنان که در صورت عدم امکان گذاردن کف دست بر زمین در حال سجده ، گذاشتن ظاهر و پشت دست کفایت می‌کند.
[۱۳] مهذب الاحکام، ج۶، ص۴۳۱.


حسن ظاهر

[ویرایش]

اکثر قدما بنابر آنچه به آنان نسبت داده شده عدالت را به حسن ظاهر تعریف کرده‌اند. مراد از آن این است که ظاهر شخص از دیدگاه شرع نیکو باشد و پایبندی به احکام شرع در گفتار و رفتار او تجلی یابد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۳، ص۸۴-۸۵.    
۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۳۷۳.    
۳. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۵۲۹.    
۴. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۴۰.    
۵. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۱۵۹.    
۶. خمینی، روح الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۱.    
۷. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۲۷.    
۸. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۴۶۱.    
۹. وسیلة النجاة، ص۹۹.
۱۰. موسوی خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۱، ص۱۰۱.    
۱۱. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، هدایة العباد، ج۱، ص۱۰۳.    
۱۲. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۲، ص۵۵۹.    
۱۳. مهذب الاحکام، ج۶، ص۴۳۱.
۱۴. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۳، ص۲۹۰.    
۱۵. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة، ج۱۸، ص۷۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۲۵۰، برگرفته از مقاله «ظاهر».    


رده‌های این صفحه : سجده | طهارت | غسل | فقه | نماز | وضو
جعبه ابزار