طلاق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطلاق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
سوره طلاق، شصت و پنجمین سوره قرآن کریم و از سوره‌های مدنی
آیه طلاق، آیه ۲۲۹ بقره، درباره بعضی احکام طلاق

کاربردهای دیگر
طلاق (فقه)، جدا شدن زن و شوهر به صورت شرعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار