طریقت قادریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسلسله قادریه به شیخ عبدالقادر گیلانی یا جیلانی (متوفی ۵۶۱)، که مشهور به غوث گیلانی و از سادات حسنی است، منسوب است.


مناطق نفوذ قادریه

[ویرایش]

طریقه قادریه ابتدا در عراق و سپس در مراکش ، بیت‌المقدس ، آسیای صغیر و هند رواج یافت.

قادریه در ایران

[ویرایش]


← مناطق نفوذ


قادریه در ایران نیز تا قرن نهم پیروانی داشت و بعدها از قرن دوازدهم به کوشش شیخ اسماعیل ولیانی (متوفی ۱۱۵۸)، که از مروّجان سلسله قادری برزنجی بود، در کرمانشاه و بخصوص در کردستان پیروان بسیاری پیدا کرد.
[۱] محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، ج۱، ص۱۸۳ـ۲۱۹، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۲] محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۴۳، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.
[۳] محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۴۶ـ۲۴۷، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.


← مناطق سنی‌نشین


این سلسله در مناطق سنی‌نشین ایران دارای شاخه‌های متعدد است که از مهم‌ترین آن‌ها شاخه طالبانی قادری و مؤسس آن ملامحمود زنگنه طالبانی کرکوکی (متوفی ۱۲۱۵) است.
[۴] محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۵۶ـ۳۴۹، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.


قیام شیخ عبیدالله

[ویرایش]

در دوره قاجاریه یکی از مشایخ این سلسله به نام شیخ عبیداللّه (متوفی ۱۳۱۰)، در ایران و در قلمرو عثمانی ، قیامی را بر ضد حکومت‌های وقت رهبری کرد، ولی سرانجام پس از سه سال مبارزه، این قیام‌ها با همکاری دولت ایران و ترکیه سرکوب شد و شیخ عبیداللّه نیز زندانی و سپس به حجاز تبعید گردید.
[۵] محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، ج۱، ص۱۸۳ـ۱۸۷، تهران ۱۳۷۸ ش.


مشایخ قادریه

[ویرایش]

بسیاری از مشایخ سلسله قادریه اهل کردستان عراق‌اند و برخی از آن‌ها در هر دو سلسله نقشبندیه و قادریه سمت ارشاد دارند.
[۶] محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، ج۱، ص۱۹۲ـ۱۹۳، تهران ۱۳۷۸ ش.
[۷] محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۵۵، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲) محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، ج۱، ص۱۸۳ـ۲۱۹، تهران ۱۳۷۸ ش.
۲. محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۴۳، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.
۳. محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۴۶ـ۲۴۷، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.
۴. محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۵۶ـ۳۴۹، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.
۵. محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، ج۱، ص۱۸۳ـ۱۸۷، تهران ۱۳۷۸ ش.
۶. محمد رئوف توکلی، تاریخ تصوف در کردستان، ج۱، ص۱۹۲ـ۱۹۳، تهران ۱۳۷۸ ش.
۷. محمدعلی سلطانی، جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان، ج۹، ص۲۵۵، ج ۹: تاریخ تصوف در کرمانشاه، تهران ۱۳۸۰ ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تصوف (بخش دوم)»، شماره۳۵۸۶.    


رده‌های این صفحه : تصوف | طریقت قادریه | طریقت های صوفیه
جعبه ابزار