طریقت سهروردیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگفته می‌شود که سلسله سهروردیه به شیخ ابونجیب عبدالقادر سهروردی یا برادرزاده‌اش شیخ شهاب‌الدین عمر بن محمد سهروردی (متوفی ۶۳۲) منتسب است.


مریدان شیخ شهاب‌الدین

[ویرایش]

بزرگان بسیاری در ایران و هند در تصوف مرید شیخ شهاب‌الدین عمر بن محمد سهروردی بوده‌اند، از جمله فخرالدین عراقی و اوحدالدین کرمانی و بهاءالدین زکریا مولتانی.

رواج سهروردیه

[ویرایش]

سلسله سهروردیه به واسطه بهاءالدین زکریا (متوفی ۶۶۱) بیش از ایران در هند رواج و رونق یافت.
[۱] عبدالحسین زرین کوب، دنباله جستجو در تصوف ایران، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۷۹، تهران ۱۳۶۲ ش،.
[۲] شمیم محمود زیدی، احوال و آثار شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی، ج۱، ص۸، راولپندی ۱۳۵۳ ش.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) عبدالحسین زرین کوب، دنباله جستجو در تصوف ایران، تهران ۱۳۶۲ ش،.
(۲) شمیم محمود زیدی، احوال و آثار شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی، راولپندی ۱۳۵۳ ش.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. عبدالحسین زرین کوب، دنباله جستجو در تصوف ایران، ج۱، ص۱۷۸ـ۱۷۹، تهران ۱۳۶۲ ش،.
۲. شمیم محمود زیدی، احوال و آثار شیخ بهاءالدین زکریا ملتانی، ج۱، ص۸، راولپندی ۱۳۵۳ ش.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تصوف»، شماره۳۵۸۶.    


جعبه ابزار