طریقت اهل حق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز سلسله اهل حق تا قرن ششم در کتب ملل و نحل و آثار صوفیان نامی نیست. گفته می‌شود که علت این امر سعی پیروان آن‌ها در حفظ اسرار بوده است.
آداب و عقاید این سلسله شبیه غالیان است.


اعتقادات

[ویرایش]

سلسله اهل حق معتقدند که حضرت علی علیه‌السلام اسرار خود را به حسن بصری انتقال داد و این اسرار به معروف کرخی رسید.
[۱] محمدعلی خواجه الدین، سرسپردگان: تاریخ و شرح عقائد دینی اهل حق، ج۱، ص۱ـ۲، تهران ۱۳۶۲ ش.
[۲] اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۴، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).
[۳] اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۹، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).


آغاز سلسله

[ویرایش]

برخی آغاز سلسله اهل حق را به قرن دوم می‌رسانند که در قرن هشتم شخصی به نام سلطان اسحاق ( سلطان صحاک / سحاک ) در منطقه‌ای کردنشین بین ایران و عراق به تجدید آن همت گماشت.
[۴] محمدعلی خواجه الدین، سرسپردگان: تاریخ و شرح عقائد دینی اهل حق، ج۱، ص۲ـ۳، تهران ۱۳۶۲ ش.
[۵] اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۷ ـ ۸۸، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).

برخی نیز سلطان اسحاق را مؤسس این سلسله معرفی می‌کنند.
[۶] اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۹، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).


مناطق نفوذ

[ویرایش]

طرفداران این سلسله بیش‌تر در استان کرمانشاه و لرستان و در برخی شهرها، از جمله در تبریز و اسدآباد همدان و حوالی کرج ( هشتگرد ) و ماکو و میاندوآب کردستان ، زندگی می‌کنند.
[۷] محمدعلی خواجه الدین، سرسپردگان: تاریخ و شرح عقائد دینی اهل حق، ج۱، ص۳ـ۴، تهران ۱۳۶۲ ش.
[۸] اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۵ ـ ۸۶، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) محمدعلی خواجه الدین، سرسپردگان: تاریخ و شرح عقائد دینی اهل حق، تهران ۱۳۶۲ ش.
(۲) اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمدعلی خواجه الدین، سرسپردگان: تاریخ و شرح عقائد دینی اهل حق، ج۱، ص۱ـ۲، تهران ۱۳۶۲ ش.
۲. اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۴، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).
۳. اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۹، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).
۴. محمدعلی خواجه الدین، سرسپردگان: تاریخ و شرح عقائد دینی اهل حق، ج۱، ص۲ـ۳، تهران ۱۳۶۲ ش.
۵. اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۷ ـ ۸۸، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).
۶. اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۹، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).
۷. محمدعلی خواجه الدین، سرسپردگان: تاریخ و شرح عقائد دینی اهل حق، ج۱، ص۳ـ۴، تهران ۱۳۶۲ ش.
۸. اسماعیل قبادی، «تحقیقی پیرامون فرقه اهل حق»، ج۱، ص۸۵ ـ ۸۶، مجله تخصصی کلام اسلامی، سال ۴، ش ۱۴ (تابستان ۱۳۷۴).


منبع

[ویرایش]
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تصوف»، شماره۳۵۸۶.    


رده‌های این صفحه : اهل حق | فرق و مذاهب | مذاهب اسلامی
جعبه ابزار