• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طبیعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطبیعی، آنچه بر حسب آفرینش ، اکثریت بر آن است.


۱ - کاربرد فقهی

[ویرایش]

از احکام مرتبط با آن در باب طهارت و تجارت سخن گفته‌اند.

۲ - تعریف طبیعی

[ویرایش]

طبیعی عبارت است از ویژگی‌ها و هیئتی که بیشترینِ هر نوع از انواع خلق بدان گونه آفریده شده‌اند، مانند داشتن دو چشم ، دو گوش ، بینایی و شنوایی در انسان و حیوان .

۲.۱ - اطلاق طبیعی در طهارت


خروج بول یا غایط و یا باد معده از مجرای طبیعی و نیز غیر طبیعی در صورتی که عادت شده باشد، موجب بطلان وضو است، لیکن در صورت خروج از مجرای غیر طبیعی‌ای که عادت نشده باشد، آیا موجب بطلان وضو می‌شود یا نه؟ اختلاف است.
[۱] البیان، ص۳۹.
[۳] روض الجنان، ج۱، ص۷۲_۷۳.
البته اگر مجرای طبیعی بسته، و غیر طبیعی باز باشد، خروج یکی از آن سه از آن، وضو را باطل می‌کند.

۲.۲ - اطلاق طبیعی در تجارت


از انواع خیار ، خیار عیب است. مقصود از عیبی که موجب ثبوت خیار می‌شود، کاستی یا فزونی غیر طبیعی است، مانند کوری، فلجی و داشتن انگشتان اضافی در دست و پا .
[۵] تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۱۹۰.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. البیان، ص۳۹.
۲. جامع المقاصد، ج۱، ص۸۱ ۸۲.    
۳. روض الجنان، ج۱، ص۷۲_۷۳.
۴. مدارک الاحکام، ج۱، ص۱۴۴.    
۵. تذکرة الفقهاء، ج۱۱، ص۱۹۰.
۶. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۲۲ ۳۲۳.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۱۸۱.    


رده‌های این صفحه : بیع | خیار عیب | خیارات | فقه | مبطلات وضو | وضو
جعبه ابزار