طبرانی (نوعی ماهی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطَبَرانی، به نوعی ماهی اطلاق می‌شود.


کاربرد فقهی

[ویرایش]

در کلمات فقها، در باب اطعمه و اشربه آمده است.

طبرانی در لغت و روایات

[ویرایش]

عنوان یاد شده در کتاب‌های لغت نیامده، لیکن در بعضی روایات آمده است.
[۱] وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۱۳۰.
امروزه نیز چنین لغتی چندان شناخته شده نیست. بعضی آن را به ماهی دراز و بعضی دیگر به سفید ماهی تعریف کرده‌اند.
[۳] سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۶۸.


حکم گوشت ماهی طبرانی

[ویرایش]

ماهی طبرانی از ماهی‌های پولک‌دار و حلال است؛ لیکن برخی قدما خوردن آن را مکروه دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۱۳۰.
۲. کشف الرموز، ج۲، ص۳۶۰.    
۳. سیدمحسن حکیم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۳۶۸.
۴. الدروس الشرعیة، ج۳، ص۹.    
۵. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۵۰ ۲۵۱.    
۶. المهذب، ج۲، ص۴۳۹ ۴۳۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، زیر نظر آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، ج۵، ص۱۷۷، برگرفته از مقاله طبرانی.    


رده‌های این صفحه : احکام خوردنی و آشامیدنی ها | فقه
جعبه ابزار