• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

طاهر بن عبدالله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افطاهر بن عبدالله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:


طاهر بن عبدالله خزاعی، حاکم خراسان در دوران خلافت واثق و متوکل و منتصر و چندی از ایام خلافت مستعین
طاهر بن عبدالله طبری، فقیه بنام شافعی قرن چهارم و پنجم قمری
رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار