ضعف (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه ضعف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

ضعف (فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فقه به معنای ناتوانی جسمی
ضعّف (حدیث)، به تشدید عین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ ذمّ راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار