صورت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه صورت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

صورت (فقه)، به معنای چهره شکل و هیئت پدیده‌ها و دارای کاربرد در باب‌های طهارت، صلات، حج، نکاح، کفّارات ، اطعمه و اشربه، حدود و دیات
صورت (فلسفه)، یکی از اقسام جوهر به معنای جوهر بالفعل دارای منشأ آثار و خواص شیء
صورت (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق به‌معنای کمال شیء، سبب فعلیت شیء و بعضی کاربرد‌های دیگر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار