صلاح‌الدین صفدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«صلاح الدین خلیل بن ایبک بن عبدالله الصفدی»، ادیب، شاعر، نویسنده و مورخ بزرگ اسلامی است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

در سال ۶۹۶ ق، در شهر صفد فلسطین متولد گردید. او، در دمشق به تحصیل ادبیات و حدیث پرداخته و مقداری هم فقه آموخت. وی، به تراجم بزرگان علاقه وافری داشته و در دمشق به وکالت بیت‌المال رسید و در سال هفت صد و شصت و چهار در همان جا وفات کرد.

آثار

[ویرایش]

از آثار مهم وی، « الوافی بالوفیات» در علم تراجم، «الشعور بالعور» در تراجم، «جنان الجناس» و «الغیث المسجم فی شرح لمامیة المعجم» در ادبیات، «تمام المتون فی شرح رسالة ابن زیدون»، «المجارا و المجازاة و فض الخاتم فی التوریة و الاستخدام» را می‌توان نام برد. از او رساله‌های مهمی نیز مانند «الروض الناسم» و «غوامض الصحاح» به جا مانده است.

منبع

[ویرایش]

نرم افزارتراث۲، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار