• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عنوانی با این نام ایجاد نشده است : صفت مشبهه

همینک آن را ایجاد کنید

صفحه های دربردارنده... صفت مشبهه


    سایر عناوین مشابه :
  • اطلاق صفت مشبهه بر مفعول
جعبه ابزار