صغیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصغیره در دو معنا به کار رفته است:
۱. دختر نابالغ؛
۲. گناه غير کبيره( گناه صغيره).


کاربرد فقهی

[ویرایش]

از عنوان ياد شده به معناى نخست در بابهاى صلات، نکاح، طلاق، حدود و قصاص سخن گفته‌اند.

پوشش در نماز

[ویرایش]

در نماز، پوشاندن سر و گردن بر زن واجب، و بدون آن نماز باطل است؛ ليکن دختر نابالغ از اينحکم استثنا شده و پوشاندن سر و گردن بر او واجب نيست و نماز او بدون پوشش صحيح خواهد بود.

عقد ازدواج

[ویرایش]

پدر و جد پدرى صغيره بر او ولایت دارند و مى‌توانند با وجود مصلحت يا عدم مفسده ـ بنابر اختلاف ديدگاهها ـ او را به عقد کسى در آورند. چنين عقدى لازم است و او پس از بلوغ نمى‌تواند آن را فسخ کند.
ولىّ صغيره مى‌تواند براى حصول محرميت، او را به عقد موقّت مردى درآورد تا آن مرد به مادر و جدّه آن دختر محرم شود. البته در مسئله ديدگاههاى متفاوتى وجود دارد.

نفقه

[ویرایش]

در عقد دائم، وجوب نفقه صغيره بر شوهر اختلافى است. مشهور قائل به عدم وجوب‌اند.
[۳] رسائل و مسائل، ج۲، ص۳۰.


قسمت

[ویرایش]

در صورت تعدد همسر و صغيره بودن يکى از آنان، تقسيم شبها ميان همسران و قرار دادن يک شب از چهار شب براى صغيره، بر شوهر واجب نيست.

رضاع

[ویرایش]

مردى که دو همسر؛ يکى کبيره و يکى صغيره دارد، چنانچه صغيره شيرخوار باشد و کبيره او را شير دهد، کبيره بر شوهرش حرام مى‌شود و اگر شير از زوج باشد يا وى باکبيره آميزش کرده باشد، هر دو بر او حرام مى‌شوند؛ چنان که اگر دختر، مادر، خواهر، دختر برادر، دختر خواهر و يا زن برادر زوج، زوجه صغيره او را شير دهد، عقد ازدواج باطل و زوجه بر زوج حرام مى‌گردد.

آميزش

[ویرایش]

آميزش با زوجه نابالغ حرام است و چنانچه منجرّ به افضاى او گردد، احکامى چون ثبوت دیه ـ علاوه بر مهر ـ وجوب انفاق تا آخر عمر شوهر و حرمت ابدى آميزش با زن، بر آن مترتب مى‌گردد.

طلاق

[ویرایش]

طلاق صغيره، هرچند مدخوله باشد از مصاديق طلاق بائن به شمار مى‌رود.

حداد

[ویرایش]

بر زنى که شوهرش فوت شده، حداد( حداد) واجب است؛ ليکن به قول برخى، بر صغيره واجب نيست.

رجم

[ویرایش]

به قول برخى، از شرايط ثبوت حدّ رجم آن است که زنا با کبيره انجام گيرد. بنابراين، در زنا با صغيره، حدّرجم ثابت نمى‌شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۸، ص۲۲۱.    
۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۱۷۲.    
۳. رسائل و مسائل، ج۲، ص۳۰.
۴. سبزواری، عبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام، ج۲۵، ص۲۹۰.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۱، ص۱۹۰.    
۶. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، هدایة العباد، ج۲، ص۳۳۴.    
۷. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقی، ج۵، ص۵۰۹ ۵۱۱.    
۸. خویی، ابوالقاسم، مبانی العروة (النکاح)، ج۲، ص۱۲۶-۱۳۲.    
۹. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۲، ص۱۱۹ ۱۲۰.    
۱۰. حلی، ابن ادریس، کتاب السرائر، ج۲، ص۷۳۹.    
۱۱. حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۷، ص۴۹۵ ۴۹۶.    
۱۲. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۳۲۰ ۳۲۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۷۸.    


رده‌های این صفحه : رضاع | طلاق | فقه | لباس نماز گذار | نفقه | نکاح
جعبه ابزار