صدق (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکى از نام ها و صفات قرآن صدق است ودر جاهای مختلف قرآن به آن اشاره شده است.


نام گذاری قرآن به صدق

[ویرایش]

قرآن کریم از آن نظر که تعلیمات آن عین حقیقت و واقع است و در آن شائبه کذب و خلاف نیست و فطرت بشر بر آن گواه است، "صدق" نام گرفت و به "صدق" متصف گردید.

صدق در قرآن

[ویرایش]

عنوان صدق در سه آیه از قرآن مجید وصف این کتاب الهی قرار گرفته است:
۱ - "و الذى جاء بالصدق و صدّق به اولئک هم المتقون"
۲ - "... و کذّب بالصدق"
۳ - " و تمّت کلمة ربک صدقاً وعدلاً لامبدّل لکلماته و هو السمیع العلیم" در آیات فوق مراد از "صدق" قرآن است، و مراد از آورنده صدق، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و|آله) است .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زمر/سوره۳۹ آیه۳۳    
۲. زمر/سوره۳۹ آیه۳۲.    
۳. انعام/سوره۶ آیه۱۱۵.    


مستندات مقاله

[ویرایش]

رامیار، محمود، تاریخ قرآن، ص۳۱.
زركشی، محمد بن بهادر، البرهان فى علوم القرآن، ج۱، ص۳۴۶.
جلالی نائینی، محمد رضا، تاریخ جمع قرآن، ص۱۳.
حجتی، محمد باقر، پژوهشى درتاریخ قرآن كریم، ص۲۷.
سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بكر، الاتقان فى علوم القرآن، ج۱، ص۱۸۰.
المیزان فى تفسیرالقرآن، ج۷، ص۳۲۸.
طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج۱۷، ص۲۶۰.    
طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن،ج۷، ص ۳۲۸.    
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۴، ص۱۴۳.    
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیرالقرآن، ج۸، ص۳۹۹.    
فخر رازی، محمد بن عمر، التفسیرالكبیر، ج۲۶، ص۲۷۸.
مكارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۹، ص۴۵۲-۴۵۶.

منبع

[ویرایش]
مرکز اطلاعات ومدارک اسلامی.    


رده‌های این صفحه : قرآن شناسی | نام های قرآن
جعبه ابزار