شهادتین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشهادتین به گواهى دادن به یگانگى خدا و رسالت حضرت محمد صلّى اللَّه علیه و آله گفته می شود.


چگونگی ادای شهادتین

[ویرایش]

مفاد یاد شده با گفتن مضمون این دو جمله «أشْهَدُ أنْ لا الهَ الّا اللَّه و أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه» محقق مى‏‌شود.

محل بحث از شهادتین

[ویرایش]

از آن به مناسبت در بابهاى طهارت، صلات، حج، جهاد و تجارت سخن گفته‏‌اند.

احکام شهادتین

[ویرایش]

مسلمانى با اظهار شهادتین بر زبان با هر لغتى، محقق و موجب ثبوت و اجراى احکام اسلام بر اعتراف کننده مى‏‌شود. بنابر این، کسى که شهادتین بر زبان جارى کرده، بدنش پاک و جان و مال و فرزندان خردسالش محترم‏‌اند و کسى حق ندارد به آنها تعرض کند
شهادتین از فصلهاى اذان و اقامه است که در هر کدام دوبار ادا مى‏‌شود؛ چنان که مفاد تشهد در نماز، عبارت است از شهادتین و صلوات بر پیامبر و آل او صلوات اللَّه علیهم اجمعین
براى زن جایز است در اذان به گفتن تکبیر و شهادتین، بلکه به شهادتین تنها بسنده کند.
ترجیع در اذان،- بنابر اختلاف دیدگاهها- مکروه یا حرام است. برخى، ترجیع را به دو بار تکرار شهادتین، افزون بر دوبار نخست یا تکرار آن با صداى بلند پس از آهسته گفتن آن، تعریف کرده‌‏اند.

احکام شهادتین درباره میت

[ویرایش]

تلقین شهادتین و امامت ائمّه علیهم السّلام به محتضر مستحب است چنان که مستحب است بر کفن میت و جریدتین (جریدتین) نام میت و اینکه او به شهادتین اعتراف مى‏‌کند، نوشته شود.
از واجبات نماز میت به قول مشهور گفتن شهادتین پس از تکبیر اول است. قول مقابل مشهور استحباب آن است
[۱۱] التنقیح (الصلاة) ج۹، ص۷۵.
.
گفتن شهادتین در خطبه نماز جمعه براى خطیب مستحب است. وجوب شهادت به رسالت پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله در خطبه نخست، به ظاهر کلام برخى قدما نسبت داده شده است.
[۱۳] کشف الغطاء ج۳، ص۲۵۵.
[۱۴] ذخیرة المعاد، ص۲۹۹.


شهادتین در تجارت

[ویرایش]

از آداب تجارت، گفتن شهادتین هنگام استقرار در محل کسب است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۴۱، ص۶۳۰.    
۲. جواهر الکلام ج۲۱، ص۱۴۳.    
۳. جواهر الکلام ج۹، ص۸۱- ۸۲    
۴. جواهر الکلام ج۱۰، ص۲۴۵-۲۴۶.    
۵. العروة الوثقی‌ ج۲، ص ۴۱۳.    
۶. جواهر الکلام ج۹، ص۱۱۰.    
۷. جواهر الکلام ج۴، ص۱۴.    
۸. جواهر الکلام ج۴، ص۲۲۴.    
۹. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۸۵.    
۱۰. جواهر الکلام ج۱۲، ص۴۰.    
۱۱. التنقیح (الصلاة) ج۹، ص۷۵.
۱۲. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۱۶.    
۱۳. کشف الغطاء ج۳، ص۲۵۵.
۱۴. ذخیرة المعاد، ص۲۹۹.
۱۵. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۵۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۴، ص:۷۵۹.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه | مطهرات
جعبه ابزار