شعرانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشعرانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

علامه ابوالحسن شعرانی، از شخصیت‌های برجسته دانشمندان کم‌نظیر اسلامی قرن چهاردهم هجری
عبدالوهاب شعرانی، عبدالوهاب بن احمد بن علی حنفی شعرانی، مکنی به ابومحمد از علمای متصوفه
محمد بن اسماعیل شعرانی طباطبایی، از عالمان خاندان آل طباطبای مصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار