شعائر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشعائر به معنی نشانه ‏ها می باشد و به هر چیزی که شعار و نشانه باشد اطلاق می شود.


شعائر در قران

[ویرایش]

عنوان «شعائر» با اضافه به «اللَّه» در آیات متعدد قرآن کریم آمده است. در اینکه مراد از «شعائر اللَّه» چیست، دیدگاههاى مفسران مختلف است. همه احکام و دستورهاى خدا ى متعال؛ عبادتهایى که آشکارا و به صورت جمعى برگزار مى‏ شود، مانند حج؛ سرفصلهاى آیین الهى و برنامه‏ هاى کلى و آنچه در نخستین برخورد با این آیین جلب توجه مى‏ کند و خصوص مناسک حج از جمله این دیدگاهها است.

کاربرد شعائر در کلمات فقها

[ویرایش]

کاربرد «شعائر اللَّه» در کلمات فقها و استدلال و استناد به آن در موضوعات مختلف، مبنى بر معناى عام آن؛ یعنى معناى نخست است؛ چنان که گروهى از مفسر ان آن را برگزیده‏ اند.
[۹] تفسیر نمونه ج۱۴،ص ۹۶- ۹۷

در کلمات فقها «شعائر» با اضافه به اسلام و ایمان (شیعه) نیز به کار رفته است که مراد از آن یا اعمال و مناسک مختص به اسلام، از قبیل نماز، روزه، خمس، زکات و حج مى‏ باشد
[۱۰] . غایة المراد ج۱،ص۴۷۶.
و یا امور مختص به مذهب، مانند شهادت به ولایت در اذان و اقامه و بلند گفتن «بسم اللَّه» در نماز.
در قرآن کریم صفا و مروه و نیز
شترى که در حج جهت قربانی آورده مى ‏شود از «شعائر اللَّه» شمرده شده است. از عنوان یاد شده در برخى کتب نگاشته شده در قواعد فقهی تحت عنوان «شعائر» یا «حرمت اهانت به محترمات» و نیز به مناسبت در ابواب مختلف فقه، همچون طهارت و جهاد سخن گفته ‏اند.

حکم تعظیم شعائر

[ویرایش]

تعظیم و بزرگداشت شعائر الهى امرى مطلوب و داراى رجحان و به تعبیر قرآن کریم از صفات دلهاى با تقوا است و چنانچه ترک آن در مراتبى که موجب اهانت شود واجب خواهد بود


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲،آیه۱۵۸    
۲. مائده/سوه۵،آیه ۲    
۳. حج/سوره۲۲،آیه ۳۲و ۳۶    
۴. مجمع البیان ج۳،ص۲۶۴    
۵. التبیان ج۳،ص۴۱۸-۴۱۹    
۶. مجمع البیان ج۱،ص۴۴۳    
۷. مجمع البیان ج۳،ص۲۶۴    
۸. تفسیر الصافی ج۲،ص۶    
۹. تفسیر نمونه ج۱۴،ص ۹۶- ۹۷
۱۰. . غایة المراد ج۱،ص۴۷۶.
۱۱. الروضة البهیة ج۲،ص۳۸۳    
۱۲. جواهر الکلام ج۹،ص۳۸۵    
۱۳. مستمسک العروة ج۵،ص۵۴۵    
۱۴. بقره/سوره۲،آیه۱۵۸    
۱۵. حج/سوره۲۲،آیه۳۶    
۱۶. حج/سوره۲۲،آیه۳۲    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۴،ص۶۷۹    


جعبه ابزار