• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

شرف‌الدین علی بن منصور صاعدی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرف‌الدین علی بن منصور صاعدی اصفهانی، از بزرگان خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری می‌باشد.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

شرف‌الدین علی بن ابی‌القاسم منصور بن ابی‌سعد صاعدی (رمضان ۵۵۴ق/سپتامبر ۱۱۵۹م)، قاضی نیشابور بود و در ری درگذشت و در آرامگاه محمد بن حسن شیبانی، یار ابوحنیفه، به خاک سپرده شد.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۱۱، ص۲۵۳.    
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۶۸.


۳ - منبع

[ویرایش]
مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۷۴.    


جعبه ابزار