شرط‌ بندی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشرط بندى به شرط کردن مالی برای کسی که در مسابقه یا قمار برنده شود گفته می شود


تعریف شرط بندی

[ویرایش]

شرط بندى که در لغت عرب از آن به «رهان» تعبیر مى‌ شود، عبارت است از قرار دادن مالى معین در وسط براى فرد برنده در قمار، مسابقه و مانند آن. از احکام آن در باب تجارت و سبق و رمایه سخن گفته‌ اند.

احکام تکلیفی شرط بندی

[ویرایش]

حکم تکلیفى: شرط بندى دو گونه است: حرام و جایز.

← شرط بندی حرام


شرط بندى در بازى؛ خواه با آلات قمار یا آلاتى دیگر، همچون بازی با گردو و نیز شرط بندى در مسابقات- جز موارد استثنا شده- حرام و مالى که از این راه به دست مى‌ آید باطل و تصرف در آن حرام و ضمان آور است.
[۲] هدایة الطالب، ج۱، ص۹۷.


← شرط بندی جایز


شرط بندى در مسابقه اسب دوانى و مانند آن از دیگر چارپایان، همچون شتر و قاطر و نیز در مسابقه تیراندازی جایز است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کتاب المکاسب، ج۲، ص۲-۶.    
۲. هدایة الطالب، ج۱، ص۹۷.
۳. منهاج الصالحین (خویی)، ج۲، ص۷.    
۴. جواهر الکلام، ج۲۸، ص۲۱۸-۲۱۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴،ص۶۴۲.    


رده‌های این صفحه : سرگرمی | شرط بندی | فقه | قمار | مسابقات
جعبه ابزار