شاکران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله آیات مرتبط با شاکران و شکرگزاران نعمت‌های الهی معرفی می‌شوند.


مقام شاکران

[ویرایش]

شاكران نعمتهای خدا، داراى مقامى والا و ارزشمند در پيشگاه الهى:
«وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَ هؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؛و اين‌گونه بعضى از آنها را با بعض ديگر آزموديم؛ تا توانگران بگويند: آيا اين گروه فقيران هستند كه خداوند از ميان ما برگزيده، و بر آنها منّت گذارده و نعمت ايمان بخشيده است؟! بگو: آيا خداوند، شاكران را بهتر نمى‌شناسد؟!»

علم الهی به شاکران

[ویرایش]

آگاهی كامل خداوند از شاكران:
«وَ كَذلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَ هؤُلاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنا أَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ؛و اين‌گونه بعضى از آنها را با بعض ديگر آزموديم؛ تا توانگران بگويند: آيا اين گروه فقيران هستند كه خداوند از ميان ما برگزيده، و بر آنها منّت گذارده و نعمت ايمان بخشيده است؟! بگو: آيا خداوند، شاكران را بهتر نمى‌شناسد؟!»

مصاديق شاكران

[ویرایش]

مصادیق شاکران که در آیات قرآن ذکرشده‌اند عبارتند از:
آدم علیه‌السلام
[۳] به مقاله شکرگزاری آدم (قرآن) رجوع شود.
، آل‌داود
[۴] به مقاله شکرگزاری آل داود (قرآن) رجوع شود.
، آل‌لوط
[۵] به مقاله شکرگزاری آل لوط (قرآن) رجوع شود.
، ابراهیم علیه‌السلام
[۶] به مقاله شکرگزاری ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
، اصحاب صفه
[۷] به مقاله شکرگزاری اصحاب صفه (قرآن) رجوع شود.
، برادران يوسف، اقلیت انسانها، بهشتیان
[۱۰] به مقاله شکرگزاری بهشتیان (قرآن) رجوع شود.
، حوا علیهاالسلام
[۱۱] به مقاله شکرگزاری حوا (قرآن) رجوع شود.
، خدا
[۱۲] به مقاله شکرگزاری خدا (قرآن) رجوع شود.
، داود علیه‌السلام
[۱۳] به مقاله شکرگزاری داود (قرآن) رجوع شود.
، سلیمان علیه‌السلام
[۱۴] به مقاله شکرگزاری سلیمان (قرآن) رجوع شود.
، فقیران
[۱۵] به مقاله شکرگزاری فقیران (قرآن) رجوع شود.
، نوح علیه‌السلام
[۱۶] به مقاله شکرگزاری نوح (قرآن) رجوع شود.
، یعقوب علیه‌السلام
[۱۷] به مقاله شکرگزاری یعقوب (قرآن) رجوع شود.
، یوسف علیه‌السلام
[۱۸] به مقاله شکرگزاری یوسف (قرآن) رجوع شود.
.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

اقلیت شاکران (قرآن)، پاداش شاکران (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۵۳.    
۲. انعام/سوره۶، آیه۵۳.    
۳. به مقاله شکرگزاری آدم (قرآن) رجوع شود.
۴. به مقاله شکرگزاری آل داود (قرآن) رجوع شود.
۵. به مقاله شکرگزاری آل لوط (قرآن) رجوع شود.
۶. به مقاله شکرگزاری ابراهیم (قرآن) رجوع شود.
۷. به مقاله شکرگزاری اصحاب صفه (قرآن) رجوع شود.
۸. به مقاله شکرگزاری برادران یوسف (قرآن) رجوع شود.
۹. به مقاله شکرگزاری اقلیت انسان‌ها (قرآن) رجوع شود.
۱۰. به مقاله شکرگزاری بهشتیان (قرآن) رجوع شود.
۱۱. به مقاله شکرگزاری حوا (قرآن) رجوع شود.
۱۲. به مقاله شکرگزاری خدا (قرآن) رجوع شود.
۱۳. به مقاله شکرگزاری داود (قرآن) رجوع شود.
۱۴. به مقاله شکرگزاری سلیمان (قرآن) رجوع شود.
۱۵. به مقاله شکرگزاری فقیران (قرآن) رجوع شود.
۱۶. به مقاله شکرگزاری نوح (قرآن) رجوع شود.
۱۷. به مقاله شکرگزاری یعقوب (قرآن) رجوع شود.
۱۸. به مقاله شکرگزاری یوسف (قرآن) رجوع شود.


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۷، ص۳۸۰، برگرفته از مقاله «شاکران».    


رده‌های این صفحه : شکر | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار