سینه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسینه در دو معنای ‏ بخش بالایى تنه و پستان به کار می‌رود که از آن به معناى نخست در بابهاى طهارت، صلات، حدود و دیات سخن گفته‏اند.


معنای سینه

[ویرایش]

معنای اول: بخش بالایى تنه، بین زیر گردن تا بالاى شکم را سینه می‌گویند.
معنای دوم: پستان

احکام سینه به معنای بالا تنه

[ویرایش]


کشیدن شانه بر سینه

[ویرایش]

کشیدن شانه بر سینه پس از شانه زدن موهاى سر و محاسن، مستحب است.

غسل، کفن و نماز میت

[ویرایش]

بنابر قول مشهور، غسل، کفن و نماز بر بدن میتی که از آن، تنها سینه یا قسمتى که مشتمل بر سینه است، باقى مانده، واجب است؛ لیکن در وجوب حنوط و نیز کفن کردن آن با سه قطعه اختلاف است. آیا در احکام یاد شده، بعض سینه ملحق به همه سینه است؟ بنابر تصریح جمعى، بعض مشتمل بر قلب، حکم همه سینه را دارد، لیکن در غیر آن اختلاف است.
[۴] مستمسک العروة ج۴، ص۱۱۵-۱۱۷.


پوشاندن سینه تا قدم میت

[ویرایش]

مستحب است لنگ -نخستین قطعه از قطعات واجب کفن-از سینه تا قدم یا ساق میت را بپوشاند.

افکندن راست و چپ عمامه

[ویرایش]

افکندن دو طرف عمامه؛ طرف راست آن بر سمت چپ و طرف چب آن بر سمت راست سینه میت استحباب دارد.

گذاشتن حنوط بر سینه

[ویرایش]

بعد از فراغ از حنوط میت، مستحب است مقدار اضافى حنوط را روى سینه او بگذارند.

نماز میت

[ویرایش]

نماز گزار بر میت زن، مستحب است محاذی سینه او بایستد.

کشیدن دست‌ها بر سینه پس از قنوت

[ویرایش]

پس از قنوت در نماز مستحب کشیدن دست‌ها بر سر، صورت و سینه مستحب است.

کشیدن دست‌ها بر سینه پس از دعا

[ویرایش]

پس از پایان دعا در غیر نماز، در صورت بلند کردن دستها هنگام دعا کشیدن دست‌ها بر سر، صورت و سینه مستحب است.
[۱۲] کلمة التقوی ج‏۱، ص۴۶۷.


اسدال عمامه

[ویرایش]

اسدال عمامه به افکندن یکى از دو طرف آن بر روى سینه مستحب است.

چسباندن سینه به زمین

[ویرایش]

چسباندن سینه به زمین در سجده شکر مستحب است.


احکام سینه به معنای پستان

[ویرایش]


هنگام نماز زن

[ویرایش]

چسباندن زن پستانهای خود را به سینه با دست در نماز هنگام قیام مستحب است.

سینه در حد رجم

[ویرایش]

به قول مشهور، در حد رجم، زن تا سینه در گودالى قرار داده، سپس سنگسار مى‏شود.

دیه کوبیده شدن سینه

[ویرایش]

به قول برخى، چنانچه بر اثر کوبیده شدن سینه، استخوان دو طرف آن‏ خمیده و کج شود، نصف دیه و در صورت خمیده شدن یک طرف، یک چهارم دیه بر عهده جانی ثابت مى‏شود. دیه موضحه سینه ۲۵ دینار است.
[۱۸] إصباح الشیعة، ص۵۰۷.
[۱۹] مبانى تکملة المنهاج ۲، ص۳۲۶.پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعة ج۲، ص۱۲۵.    
۲. جواهر الکلام ج۴، ص۱۰۰-۱۰۴.    
۳. العروة الوثقی ج۲، ص۴۵-۴۶.    
۴. مستمسک العروة ج۴، ص۱۱۵-۱۱۷.
۵. جواهر الکلام ج۴، ص۱۶۰.    
۶. جواهر الکلام ج۴، ص۲۰۷-۲۱۰.    
۷. جواهر الکلام ج۴، ص۱۸۰-۱۸۱.    
۸. جواهر الکلام ج۴، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۹. جواهر الکلام ج۱۲، ص۷۳-۷۴.    
۱۰. الحدائق الناضرة ج۸، ص۳۸۷.    
۱۱. وسائل الشیعة ج۷، ص۵۱.    
۱۲. کلمة التقوی ج‏۱، ص۴۶۷.
۱۳. جواهر الکلام ۸، ص۲۴۰-۲۴۷.    
۱۴. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۵۸۵.    
۱۵. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۶۱۴.    
۱۶. جواهر الکلام ج۴۱، ص۳۴۷.    
۱۷. مجمع الفائدة ج۱۳، ص۶۱.    
۱۸. إصباح الشیعة، ص۵۰۷.
۱۹. مبانى تکملة المنهاج ۲، ص۳۲۶.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۴، ص۵۷۸-۵۷۹.    جعبه ابزار