سیف‌الدوله حمدانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیف‌الدوله حمدانی (متوفای ۳۵۶ق)، یکی از صاحب‌منصبان آل حمدان در قرن چهارم قمری است که بر حلب و دمشق سلطه یافت. او بر اثر جنگ‌های متعددی که با رومیان داشت توانست خطر آنها را از سرزمین‌های خلافت اسلامی دور کند و در سرکوب شورش اعراب بادیه‌نشین نقش موثری ایفا کرد. وی سرانجام به سال ۳۵۶ قمری در ۵۳ سالگی در حلب درگذشت.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوالحسن سیف‌الدوله، علی بن ابوالهیجاء عبدالله بن حمدان تغلبی، در سال ۳۰۳ ق به دنیا آمد. او مردی شجاع و بسیار با اراده و بلندهمت بود. بر واسط و نواحی آن دست یافت. به شام رفت و دمشق را گرفت و رو به حلب نهاد و آن را در سال ۳۳۳ ق گرفت و از دست اخشیدیان به در آورد.
در این سال، متنبّی نزد او رفت و به مدح او پرداخت. شاعران بسیاری دردربار او گرد آمدند که در دربار دیگر ملوک پس از خلفا گردهم نیامده بودند. جنگ های او با رومیان، معروف است و متنبی برخی از آنها را با قصاید خود ثبت کرده، با آنها شهرت سیف الدوله را افزود، او را بلندآوازه ساخته، و بزرگی او را آشکار کرد.
سیف‌الدوله روزگار خود را در جنگ های پیاپی با رومیان و سرکوب تجاوز و شورش عرب های بادیه نشین گذراند و توانست خطر رومیان را از سرزمین خلافت اسلامی دور کند. او با قدرت، سرکشان عرب (از بنی کلاب و بنی کعب) را رام کرده، امنیت را در کشور گسترش دهد، ولی تنها مدّتی کوتاه در آرامش به سر برد. بیشتر روزگار خود را بر پشت زین اسب و در حال جنگ و جهاد گذراند.

وفات

[ویرایش]

سیف‌الدوله سرانجام به سال ۳۵۶ قمری در ۵۳ سالگی در حلب درگذشت و پیکرش را به میافارقین برده، در آن جا دفن کردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن عماد، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، ج۴، ص۱۹۱.    
۲. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج۱۱، ص۲۴۱.    
۳. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۳، ص ۳۴۰.    
۴. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۳، ص۴۰۱.    
۵. ذهبی، محمد بن احمد، العبر فی خبر من غبر، ج۲، ص۴۴.    
۶. ابن اثیر، علی بن ابی‌الکرم، الکامل فی التاریخ، ج۸، ص۵۸۰.    
۷. ثعالبی، عبدالملک بن محمد، یتیمة الدهر، ج۱، ص۳۷.    
۸. زرکلی، خیرالدین، الأعلام، ج۴، ص۳۰۳.    


منبع

[ویرایش]
عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۲، ص۲۷۵.

جعبه ابزار