• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیر به گیاهى معروف گفته می شود.


۱ - احکام سیر در فقه

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب صلات و نکاح نام برده‌ اند.


۲ - احکام سیر در صلات

[ویرایش]

کسى که سیر یا پیاز و مانند آن خورده که بوی دهان ش موجب آزار دیگران مى ‌شود، مکروه است به مسجد برود. کراهت در خصوص سیر شدیدتر است.
[۲] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۵۰۸.
[۳] توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۹۱۵.

کسى که در پى سیر خوردن، نماز گزارده، مستحب است آن را اعاده کند.

۳ - احکام سیر در نکاح

[ویرایش]

بر زن واجب است از آنچه موجب تنفر شوهر مى ‌شود، از قبیل خوردن سیر، خوددارى کند؛ چنان که مرد مى‌ تواند همسر خود را از خوردن آن بازدارد.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۲۵.    
۲. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۵۰۸.
۳. توضیح المسائل مراجع ج۱، ص۹۱۵.
۴. جواهر الکلام ج۱۴، ص۱۲۷.    
۵. جواهر الکلام ج۳۱، ص۱۴۸    
۶. جواهر الکلام ج۳۱، ص۳۳۵.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۴، ص:۵۷۲.    


رده‌های این صفحه : احکام مسجد | فقه | نکاح | نماز
جعبه ابزار