سید محمدحسین طباطبایی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسید محمدحسین طباطبایی ممکن است اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

علامه طباطبایی، حکیمی الهی، مفسر قرآن، اسلام‌شناس و فقیهی بزرگ و دانشمندی آگاه
سید محمدحسین طباطبایی (علم‌الهدی)، از حافظان مشهور قرآن در کشور


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار