سیدمحمد قزوینی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمد قزوینی از علمای ضد استبداد ایران در قرن سیزدهم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

وی از خاندان علم و دانش بود. میرمحمد صالح و میرمحمد رفیع که از علمای بزرگ صفویه محسوب می‌شدند از اسلاف او بودند. سیدمحمدباقر فرزند سیدحسین در حدود ۱۲۰۶ ق به دنیا آمد. اعتمادالسلطنه سال تولد او را در ۱۲۲۱ ق و آقابزرگ تهرانی ۱۲۳۰ نوشته‌اند. وی پس از گذراندن دوره مقدمات و سطح، از درس بزرگانی چون شریف العلماء، شیخ علی کاشف الغطاء، ملامحمد اسماعیل یزدی و صاحب جواهر در نجف استفاده کرد و سپس به اصفهان آمد. مدت دو سال نزد سیدمحمدباقر شفتی، معروف به «حجه الاسلام» تلمذ نمود و سپس به موطن خود قزوین مراجعت کرد و مرجع امور شرعی مردم آن شهر گردید.

فعالیت سیاسی

[ویرایش]

به دستور وی مردم قزوین، مجدالدوله حاکم ستمگر شهر را بیرون کردند و محمدشاه بدان سبب او را به نجف تبعید نمود. پس از مدتی با وساطت شیخ مرتضی انصاری به قزوین بازگشت، اما همچنان در دفاع از مردم در مقابل حکام و ماموران ستمگر دولتی می‌کوشید و در پاسخ مؤلف قصص العلماء که وی را از آن کارها برحذر می‌داشت گفت: «چون من خواستم از خدمت حجه الاسلام سیدمحمدباقر (شفتی) مراجعت کنم، سید به من وصیت فرمود که: در مهام حوائج مسلمین و مؤمنین، خود را معاف نداشته و باید نهایت در انجام و انجاح امور مسلمانان کوشید که شیخ کلینی بابی در اصول کافی منعقد نموده و در اهتمام کار مسلمانان و اخبار بسیار از ائمه اطهار در این باب ذکر فرموده. فلذا از این بابت در حمایت فقرا و ضعفا، خود را لحظه (ای) معاف نمی‌دارم». سیدمحمدباقر در فن جدل استاد و در نوشتن خطوط شکسته و نسخ در میان علما بی نظیر بود.

آثار و تألیفات

[ویرایش]

او آثاری در فقه و اصول دارد، از جمله: رساله در نقل ملک نقاله، رساله در مقدمه واجب.
سیدمحمدباقر قزوینی در ۱۲۸۶ ق در هشتاد سالگی در قزوین درگذشت.
[۲] دین و دولت در ایران، ص۱۹۰.
[۳] طبقات اعلام الشیعه، الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۱۶۴.
[۴] قصص العلماء، ص۶۶-۷۰.
[۵] المآثر و الآثار، ج۱، ص۱۹۶-۱۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۹، ص۱۸۶-۱۸۷.    
۲. دین و دولت در ایران، ص۱۹۰.
۳. طبقات اعلام الشیعه، الکرام البرره فی القرن الثالث بعد العشره، ج۱، ص۱۶۴.
۴. قصص العلماء، ص۶۶-۷۰.
۵. المآثر و الآثار، ج۱، ص۱۹۶-۱۹۷.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «سیدمحمد قزوینی».    جعبه ابزار