سیدمحمدباقر خوانساری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدمحمدباقر خوانساری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

سیدمحمدباقر موسوی خوانساری چهارسوقی، معروف به صاحب روضات از علمای بزرگ شیعه در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری قمری
سیدمحمدباقر موسوی خوانساری اصفهانی، میرزا محمّدباقر موسوی خوانساری، عالم فاضل جلیل، در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار