سیدجعفر بن سیدمحمد خاتون‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسیدجعفر بن سیدمحمد خاتون‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل در قرن سیزدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا سیّدجعفر خاتون‌آبادی بن میرسیّدمحمّد بن حاج میرزا حسن بن میرمحمّدحسین، عالم فاضل. در قرن سیزدهم هجری می‌زیسته و پس از فوت به اذن حاج سیّدمحمّدباقر حجّةالاسلام شفتی، او را در قبر ملّامحمّدعلی استرآبادی واقع در بقعه خاندان مجلسی، جنب مسجد جامع اصفهان دفن کردند.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۳۰.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۴۳.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۵.
[وفاتش قبل از سال ۱۲۶۰ق روی داده است.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۳۰.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۴۴۳.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۲۹.    جعبه ابزار