سکونت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از عناوین و موضوعاتی که در آیات قرآن مطرح شده است، سکونت است.


معنای سکونت

[ویرایش]

سكونت‌ (به معناى‌) اقامت كردن، مسكن گزيدن، توطّن و ... است.
[۱] فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۱۹۰۲، «سكونت».

در اين عناون آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از «سكن» و مشتقّات‌ آن و از آياتى چون‌ «و تتّخذون من سهو لها قصوراً»، «و أنت حلّ بهذا البلد» و بعضى آيات ديگر استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

حق سکونت (قرآن)، سکونت آدم (قرآن)، سکونت آسیه (قرآن)، سکونت ابراهیم (قرآن)، سکونت اسماعیل (قرآن)، سکونت اصحاب القریه (قرآن)، سکونت اصحاب ایکه (قرآن)، سکونت اصحاب رس (قرآن)، سکونت اصحاب سبت (قرآن)، سکونت انبیاء (قرآن)، سکونت بلقیس (قرآن)، سکونت بنی‌اسرائیل (قرآن)، سکونت بنی‌قریظه (قرآن)، سکونت بنی‌نضیر (قرآن)، سکونت حوا (قرآن)، سکونت در زمین (قرآن)، سکونت در کنار کعبه (قرآن)، سکونت در کنعان (قرآن)، سکونت در کوه‌ها (قرآن)، سکونت در مدینه (قرآن)، سکونت در مصر (قرآن)، سکونت در مکه (قرآن)، سکونت زکریا (قرآن)، سکونت زنان (قرآن)، سکونت شعیب (قرآن)، سکونت قوم ثمود (قرآن)، سکونت قوم سبأ (قرآن)، سکونت قوم شعیب (قرآن)، سکونت قوم عاد (قرآن)، سکونت قوم لوط (قرآن)، سکونت قوم نوح (قرآن)، سکونت لوط (قرآن)، سکونت مادر موسی (قرآن)، سکونت محمد (قرآن)، سکونت مردم مصر (قرآن)، سکونت مریم (قرآن)، سکونت مشرکان (قرآن)، سکونت مورچه (قرآن)، سکونت موسی (قرآن)، سکونت مهاجران (قرآن)، سکونت مؤمنان (قرآن)، سکونت نسل ابراهیم (قرآن)، سکونت هاجر (قرآن)، سکونت یعقوب (قرآن)، سکونت یوسف (قرآن)، محل سکونت (قرآن)، نعمت سکونت (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. فرهنگ فارسى، ج ۲، ص ۱۹۰۲، «سكونت».


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۴، ص۲۴۷، برگرفته از مقاله «سکونت».    


رده‌های این صفحه : سکونت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار