سکونت در بیت‌المقدس (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسکونت در سرزمین بیت المقدس، تقدیر خداوند برای قوم موسی بود.


تقدیر خداوند

[ویرایش]

تقدیر خداوند برای قوم موسی -علیه السلام- سکونت در سرزمین بیت المقدس بود:
یـقوم ادخلوا الارض المقدسة التی کتب الله لکم... «ای قوم من به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است درآیید و به عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد.»

← دیدگاه تفسیر نمونه


از جمله کتب الله علیکم استفاده می‌شود که خداوند چنین مقرر داشته بود که بنی اسرائیل در این سرزمین مقدس به آرامش و رفاه زندگی کنند (مشروط به اینکه آن را از لوث شرک و بت پرستی پاک سازند و خودشان نیز از تعلیمات انبیا منحرف نشوند) اما اگر این دستور را بکار نبندند زیانهای سنگینی دامان آنها را خواهد گرفت.
بنابراین اگر ملاحظه می‌کنیم که نسلی از بنی اسرائیل که این آیه خطاب به آنها بود بالاخره موفق به ورود در این سرزمین مقدس نشدند بلکه چهل سال در بیابان سرگردان ماندند و نسل آینده آنها این توفیق را یافت منافاتی با جمله کتب الله لکم (خداوند برای شما مقرر داشته) ندارد، زیرا این تقدیر مشروط بشرائطی بود که آنها انجام ندادند همانطور که در آیات بعد استفاده می‌شود.

فرمانی از جانب خداوند

[ویرایش]

سکنی گزینی قوم موسی در سرزمین بیت المقدس، فرمانی از جانب خداوند بود:
واذ قلنا ادخلوا هـذه القریة فکلوا منها حیث شئتم رغدا...... «و (نیز به یادآرید) هنگامی را که گفتیم بدین شهر درآیید و از (نعمتهای) آن هر گونه خواستید فراوان بخورید و سجده کنان از در (بزرگ) درآیید و بگویید (خداوندا) گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشاییم و ( پاداش) نیکوکاران را خواهیم افزود.»
واذ قیل لهم اسکنوا هـذه القریة وکلوا منها حیث شئتم...... «و (یاد کن) هنگامی را که بدیشان گفته شد در این شهر سکونت گزینید و از آن هر جا که خواستید بخورید و بگویید (خداوندا) گناهان ما را فرو ریز و سجده کنان از دروازه ( شهر) درآیید تا گناهان شما را بر شما ببخشاییم (و) به زودی بر (اجر) نیکوکاران بیفزاییم.»

← دیدگاه تفسیر المیزان


در تفسیر عیاشی از مسعدة بن صدقه از امام صادق -علیه السلام - روایت آمده که شخصی از آن جناب از آیه : (ادخلوا الارض المقدسة التی کتب الله لکم) سؤ ال کرد و آن جناب در پاسخش فرمود: بله خدای تعالی در آغاز برای آنان مقدر کرده بود که در سرزمین مقدس ماوائی داشته باشند و لیکن این تقدیر خود را محو نموده و برای فرزندان ایشان نوشت و فرزندانشان بعد از انقراض پدران داخل آنجا شدند، و خدای تعالی هر چه را بخواهد محو می‌کند و هر چه را بخواهد اثبات می‌نماید، و نزد او است‌ام الکتاب (و الله یمحو ما یشاء و یثبت و عنده‌ام الکتاب).

فرمان موسی

[ویرایش]

ورود به سرزمین بیت المقدس و سکونت در آن، فرمان موسی - علیه السلام- به قوم خویش بود:
یـقوم ادخلوا الارض المقدسة التی کتب الله لکم و لاترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خـسرین. «ای قوم من به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته است درآیید و به عقب بازنگردید که زیانکار خواهید شد.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۲۱.    
۲. مکارم شیرازی، تاصر، تفسیر نمونه، ج۴، ص۳۳۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۵۸.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۱.    
۵. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۵، ص۴۸۲.    
۶. مائده/سوره۵، آیه۲۱.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۴۱، برگرفته از مقاله «سکونت در بیت المقدس».    


رده‌های این صفحه : بیت المقدس | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار